Mitä yhteistä on viestinnällä ja kakkulapiolla?

dreamstime_l_87530182.jpg

Sana brändi liitetään usein pelkästään markkinointiin. Termiä voidaan kuitenkin lainata sujuvasti myös viestinnän käyttöön ja hyödyntää sitä viestintästrategian tukena. Yksinkertaisesti määriteltynä viestintäbrändi rakentuu yrityksen imagon ja maineen edistämisen varaan: millaisia mielikuvia yrityksestä halutaan välittää ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä?

Brändi tekee tuotteesta tai palvelusta ainutlaatuisen, joten vastaavasti myös viestinnän tulee olla omaperäistä. Sopivan viestintästrategian löytäminen, rakentaminen, ylläpitäminen ja päivittäminen vaativat aikaa ja ammattitaitoa.

Tässä muutama asia, jotka kannattaa ottaa huomioon viestintäbrändiä ja -strategiaa suunnitellessa.

Anna vaikuttava ja rehellinen viestintälupaus

Lähde liikkeelle näistä kysymyksistä: mitä yritys lupaa tarjota asiakkailleen, onko se mahdollista toteuttaa ja miten tämän lupauksen toteutumista voidaan edistää ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä? Viestintälupauksen kannattaa olla sellainen, että se tekee asiakkaisiin vaikutuksen, muttei ole kuitenkaan mahdoton toteuttaa.

Mieti esimerkiksi, millaisen hyvän elämän lupauksen organisaatio voisi antaa, tai pohdi, millainen yhteiskunnallinen merkitys organisaation toiminnalla on.

Viestintälupauksen takana on oltava myös ymmärrys yhteisistä tavoitteista ja arvoista. Selkeä viestintäbrändi antaakin parhaimmillaan yrityskulttuurille toimintaraamit ja luo yhteishenkeä. Niinpä viestintästrategiaa suunnitellessa ei kannata unohtaa sisäisen viestinnän asemaa työyhteisöä lujittavana liimana.

Tarjoile brändiä siivu kerrallaan

Jos kuvitellaan, että yrityksen brändi on kokonainen kakku, brändiviestintä on kakkulapio, joka antaa siitä kuluttajille sopivaksi leikattuja siivuja. Brändiviestinnän tehtävä on toisin sanoen tarjoilla eri kohderyhmille ja tilanteisiin kohdennettuja mielikuvia tuotteista tai palveluista. Siksi viestinnässä on tärkeää luoda suunnitelmat ja säännöt sille, millaisia kokonaisuuksia asiakkaille esitellään ja millä tavoin.

Kakkulapiota käyttäessä on hyvä kiinnittää huomiota viestinnän kohteena oleviin ihmisiin ja erityisesti heidän tarpeisiinsa, joihin tuotteen tai palvelun halutaan vastaavan. Millaisen palan kakkua he haluavat?

Hyödynnä yrityksen henkilöbrändejä viestinnässä

Meillä kaikilla on oma henkilöbrändimme, joka on läsnä kaikessa kommunikaatiossa. Se muodostuu potentiaalisen asiakkaan mielessä ensivaikutelman perusteella viestijän ulkonäöstä, persoonallisuudesta, käyttäytymisestä sekä hänen tavastaan puhua ja kirjoittaa. Yrityksen brändin kasvoina toimii sen henkilöstö.

Näitä kasvoja kannattaa hyödyntää myös viestinnässä. Me ihmiset haluamme kommunikoida ihmisten, ei robotin, automaatin tai kasvottoman yrityksen kanssa. Asiakkaita kiinnostavat usein etenkin yrityksen johtohenkilöt ja heidän henkilöbrändinsä. Niiden perusteella syntyvien mielikuvien tulisi sopia yhteen  yrityksen arvojen ja imagon kanssa, mutta niissä on tärkeää näkyä myös yksilöllisiä piirteitä.

Ihmisläheiseksi hiottu brändiviestintä antaa yhdessä viestintästrategian kanssa mielikuvan ihmistenvälisestä viestinnästä, jossa kumpikaan osapuoli ei jää kasvottomaksi tai ulkopuoliseksi.

Kirjoittaja on viestintäassistentti, joka on kiinnostunut erityisesti lukijalähtöisestä kirjoittamisesta.