Etätyö on ympäristöteko

etätyö

Etätyön tekeminen on yleistynyt nopeasti viime vuosikymmenten aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan reilu neljännes työssäkäyvistä tekee etätöitä. Sen yleistymiseen on vaikuttanut tekniikan kehittyminen, joka mahdollistaa saumattoman kommunikoinnin kotitoimistolta käsin.

Etätyö vähentää ympäristön kuormitusta monella tapaa. Pitkät ja säännölliset työmatkat tuottavat vuosittain satoja tonneja hiilidioksidipäästöjä. Etätyöt vähentävät työmatkoja, rasitus ilmastolle pienenee, ja näin myös aamu- ja iltapäivien ruuhkasumput helpottuvat. Kaupunkien ilmanlaatua heikentävät erityisesti autoilun päästöt, ja työmatkojen vähentyminen parantaakin erityisesti tukkoisten suurkaupunkien ilmanlaatua.

Työpaikalla päivystävien määrää vähentämällä voidaan säästää myös toimistokuluissa ja energiankäytössä. Toimistotarvikkeiden kulutus vähenee, tilantarve pienenee ja sähkönkulutus laskee. Etätöiden mahdollistamat energian ja tarvikkeiden säästöt voivat pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä vuosittain merkittävästi.

Päivittäisiä työmatkoja kuljetaan Suomessa yli kaksi miljoonaa kappaletta, joista kolmasosa taitetaan autolla. Keskimääräinen työmatka on noin 14 kilometriä. Tällaisen työmatkan päästöiksi on laskettu arviolta neljä kiloa hiilidioksidipäästöjä. Arvioiden mukaan jo yksi etätyöpäivä viikossa vähentää 9 prosenttia työmatkan aiheuttamista päästöistä vuositasoilla.

Kaksi kolmasosaa työmatkakilometreistä muodostuu pitkistä, yli 20 kilometrin työmatkoista. Suurin vaikutus ilmaston kannalta muodostuukin juuri pitkien työmatkojen karsimisesta. Kaukana asuvilla etätyöpäivän pitämisen ekologiset vaikutukset moninkertaistuvat.

Myös yrityskulttuuri on kokenut asenteenmuutoksen; työntekijöiden hyvinvointiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Täyteen ahdettu toimisto ei aina takaa tuottavuutta, eikä kaikki työ vaadi toimistolta käsin työskentelyä. Etätyö mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, ja parantaa työmotivaatiota.

OSG Viestinnässä etätöitä tehdään joustavasti tarpeen mukaan. Yhteys työyhteisöön ei katkea etätöitä tehdessä, kun koko toimiston henkilökunta on työaikana tavoitettavissa työpaikan yhteisestä organisaatioiden sisäiseen viestintään tarkoitetusta pikaviestintäsovelluksesta. Etätöitä tehdessä onkin tärkeää muistaa työyhteisön sisäinen kommunikointi, nykyään etäisyys ei ole este tehokkaalle yhteistyölle.

Lähteet: yhdessa.fortum.fi, etatyopaiva.fi

Kirjoittaja on harjoittelijana OSG Viestinnässä kesän ajan. Ossille hyvä elämä tarkoittaa laatuaikaa ystävien seurassa, syksyn värikkyyttä ja viileneviä iltoja, sekä rauhallisia koti-iltoja klassikkoleffojen parissa.