Ekokompassi

Etätyö on ympäristöteko

etätyö

Etätyön tekeminen on yleistynyt nopeasti viime vuosikymmenten aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan reilu neljännes työssäkäyvistä tekee etätöitä. Sen yleistymiseen on vaikuttanut tekniikan kehittyminen, joka mahdollistaa saumattoman kommunikoinnin kotitoimistolta käsin.

Etätyö vähentää ympäristön kuormitusta monella tapaa. Pitkät ja säännölliset työmatkat tuottavat vuosittain satoja tonneja hiilidioksidipäästöjä. Etätyöt vähentävät työmatkoja, rasitus ilmastolle pienenee, ja näin myös aamu- ja iltapäivien ruuhkasumput helpottuvat. Kaupunkien ilmanlaatua heikentävät erityisesti autoilun päästöt, ja työmatkojen vähentyminen parantaakin erityisesti tukkoisten suurkaupunkien ilmanlaatua.

Työpaikalla päivystävien määrää vähentämällä voidaan säästää myös toimistokuluissa ja energiankäytössä. Toimistotarvikkeiden kulutus vähenee, tilantarve pienenee ja sähkönkulutus laskee. Etätöiden mahdollistamat energian ja tarvikkeiden säästöt voivat pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä vuosittain merkittävästi.

Päivittäisiä työmatkoja kuljetaan Suomessa yli kaksi miljoonaa kappaletta, joista kolmasosa taitetaan autolla. Keskimääräinen työmatka on noin 14 kilometriä. Tällaisen työmatkan päästöiksi on laskettu arviolta neljä kiloa hiilidioksidipäästöjä. Arvioiden mukaan jo yksi etätyöpäivä viikossa vähentää 9 prosenttia työmatkan aiheuttamista päästöistä vuositasoilla.

Kaksi kolmasosaa työmatkakilometreistä muodostuu pitkistä, yli 20 kilometrin työmatkoista. Suurin vaikutus ilmaston kannalta muodostuukin juuri pitkien työmatkojen karsimisesta. Kaukana asuvilla etätyöpäivän pitämisen ekologiset vaikutukset moninkertaistuvat.

Myös yrityskulttuuri on kokenut asenteenmuutoksen; työntekijöiden hyvinvointiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Täyteen ahdettu toimisto ei aina takaa tuottavuutta, eikä kaikki työ vaadi toimistolta käsin työskentelyä. Etätyö mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, ja parantaa työmotivaatiota.

OSG Viestinnässä etätöitä tehdään joustavasti tarpeen mukaan. Yhteys työyhteisöön ei katkea etätöitä tehdessä, kun koko toimiston henkilökunta on työaikana tavoitettavissa työpaikan yhteisestä organisaatioiden sisäiseen viestintään tarkoitetusta pikaviestintäsovelluksesta. Etätöitä tehdessä onkin tärkeää muistaa työyhteisön sisäinen kommunikointi, nykyään etäisyys ei ole este tehokkaalle yhteistyölle.

Lähteet: yhdessa.fortum.fi, etatyopaiva.fi

Kirjoittaja on harjoittelijana OSG Viestinnässä kesän ajan. Ossille hyvä elämä tarkoittaa laatuaikaa ystävien seurassa, syksyn värikkyyttä ja viileneviä iltoja, sekä rauhallisia koti-iltoja klassikkoleffojen parissa.

Hiilijalanjäljillä

dreamstime_xl_80207150_muok.jpg

Käytämme OSG Viestinnässä mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Palaveri- ja haastattelumatkat taitetaan yleensä junalla tai pikavuorolla esimerkiksi Turun, Tampereen ja Helsingin välillä. Ja aina, jos aikataulut sallivat, niin Oulun, Rovaniemen ja Joensuunkin suuntaan mennään junalla. Pääkaupunkiseudulla bussit, metro ja lähijuna ovat usein taksia nopeampia ja myös edullisempia vaihtoehtoja. Ulkomaan messu- ja konferenssimatkat meilläkin toki lennetään.

Valitsemme julkisen liikenteen kahdesta syystä: se on ympäristöä säästävä tapa kulkea ja junassa tai bussissa pystyy työskentelemään tehokkaasti. Oman auton ratissa voi korkeintaan hoitaa asioita puhelimella. Kolmas syy, eikä ihan pieni sekään, on kustannusten kurissa pitäminen. Kymmenen matkaa sarjalipulla Turun ja Helsingin välillä maksaa saman verran kuin pari edestakaista reissua autolla. Meidän matkustusmäärissämme tämä on iso asia.

Meille junassa ja bussissa työskenteleminen on arkipäivää. Palaverimuistiot ja jutut syntyvät samassa tahdissa liikenteessä kuin työpöydän ääressäkin. Toki työskentely vaatii välillä keskittymistä, jos samaan junavaunuun osuus puhelias porukka tai lapsimatkustajalla on känkkäränkkäpäivä. Varhaisessa aamujunassa on välillä ihan harras tunnelma – tasainen läppärin näppäinten naputus siivittää osan porukan kesken jääneitä unia. Naputus kertoo myös siitä, että moni pitkää työmatkaa tekevä on vaihtanut auton julkiseen kulkuneuvoon.

Muokkaamme parhaillaan toimintamallejamme Ekokompassi-sertifikaatin mukaisiksi. Joukkoliikennettä on hyödynnetty toimistossamme jo vuosien ajan. Muutoksia listatessamme tämä kohta oli heti alussa mukava ruksata jo tehdyksi. Haluamme omalla toiminnallamme osoittaa, että joukkoliikenteen avulla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme. Sovimme siis jatkossakin palaveriaikojamme julkisen liikenteen mukaan – onneksi esimerkiksi Turun ja pääkaupunkiseudun välillä yhteyksiä on paljon.

Lisää tietoa joukkoliikenteen ympäristövaikutuksista:

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vastuullisuus/ymparisto/

http://www.linja-autoliitto.fi/fi/tietoa-alasta/ymparisto/

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/artikkeli-1.226412