luomuviestintä

Millaista voisi olla luomumerkitty viestintä?

Lähiruoka, luomu ja aitous ovat tämän(kin) vuoden kuumimpia ruokatrendejä. Olemme yhä kiinnostuneempia ruuan alkuperästä kuten myös sen vaikutuksesta itseemme ja ympäristöömme.

Ruokatrendien innoittamana päädyin pohtimaan, millaisia voisivat olla luomumerkityn viestinnän kriteerit. Kuten jokainen meistä on varmasti omasta arjestaan huomannut, kohtaamme päivittäin valtavan määrän viestejä. Yhden arvion mukaan joka minuutti maailmassa lähetetään 150 miljoonaa sähköpostia ja lähes 350 000 twiittiä.

1. Viestinnän kanavia harvennetaan

Organisaatioilla on käytössään nykyisiä iso tukku erilaisia viestinnän kanavia sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Luomuviestinnässä keskitytään muutaman kanavan täydelliseen hallintaan. Organisaation sisäisessä viestinnässä suositaan viestintää ihmiseltä ihmiselle, jota täydennetään toimivalla intralla. Ulkoisessa viestinnässä satsataan erityisesti asiakaspalvelun kehittämiseen ja suosittelun edistämiseen. Yllättäviäkin kanavavalintoja voi silti tehdä: luomuviestijän salkkuun voi kuulua vaikkapa laadukas painettu asiakas- tai henkilöstölehti, jonka seurassa lukija viihtyy pitkään ilman mediaähkyä.

2. Viestintä on selkokielistä

Energian säästämiseksi asiat ilmaistaan kansantajuisesti ja helposti omaksuttavassa muodossa. Kieli on napakkaa, mutta elävää.

3. Tarinat tuovat tehoa viestintään

Viestin läpimenossa korostuu toiston merkitys. Huonosti muotoiltua viestiä voi joutua jankuttamaan maailman tappiin asti, mutta tarinan avulla voi järisyttää kuulijan jopa jo ensimmäisellä kerralla pois kuolleen aivokäyrältä. Luomuviestijän työkalupakista löytyykin yrityksen tarina sekä niin sanottu tulevaisuustarina eli mihin organisaatio on kehittymässä. Lisäksi organisaation esimiehet valmennetaan hyödyntämään tarinoita sisäisessä viestinnässä. Myös asiakkaiden kokemuksia kerätään jatkuvasti ja niitä hyödynnetään henkilöstön motivoinnissa.

4. Viestintä perustuu teoille

Luomuviestintää suosivissa organisaatioissa mainetta rakennetaan tekojen kautta. Viestinnän tehtävänä on ennen kaikkea viestiä organisaation teoista ja saada aikaan vuorovaikutusta, eikä piilotella tekoja tai peitellä organisaation aikaansaamattomuutta. Luomuviestijän maailmaan kuuluu myös yhteiskuntavastuuohjelma, joka sekin perustuu intohimolle ja aidolle halulle muuttaa asioita maineenrakennuksen sijasta.

5. Viestinnän onnistumista mitataan säännöllisesti

Jotta viestien ja kanavien määrää voidaan tehostaa, luomuviestijän pitää tietää, mikä toimii. Siksi organisaatiossa on määritetty muutama yksinkertainen mittari viestinnän onnistumiselle. Toimiva mittari voisi olla esimerkiksi suositteluhalukkuus eli kuinka todennäköisesti asiakkaasi tai miksei työntekijäkin olisi valmis suosittelemaan organisaatiotasi muille.

En väitä, että luomuviestintä olisi avain onneen ja sopisi kaikille organisaatiolle. Jotkut saattavat myös omaksua siitä muutamia itselleen sopivia osioita. Kannustaisin kuitenkin kaikkia organisaatioita miettimään, että voidaanko niin sanottua viestinnän tuotantoa lisäämällä saavuttaa enää enemmän tuloksia?