työelämä

Etätyö on ympäristöteko

etätyö

Etätyön tekeminen on yleistynyt nopeasti viime vuosikymmenten aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan reilu neljännes työssäkäyvistä tekee etätöitä. Sen yleistymiseen on vaikuttanut tekniikan kehittyminen, joka mahdollistaa saumattoman kommunikoinnin kotitoimistolta käsin.

Etätyö vähentää ympäristön kuormitusta monella tapaa. Pitkät ja säännölliset työmatkat tuottavat vuosittain satoja tonneja hiilidioksidipäästöjä. Etätyöt vähentävät työmatkoja, rasitus ilmastolle pienenee, ja näin myös aamu- ja iltapäivien ruuhkasumput helpottuvat. Kaupunkien ilmanlaatua heikentävät erityisesti autoilun päästöt, ja työmatkojen vähentyminen parantaakin erityisesti tukkoisten suurkaupunkien ilmanlaatua.

Työpaikalla päivystävien määrää vähentämällä voidaan säästää myös toimistokuluissa ja energiankäytössä. Toimistotarvikkeiden kulutus vähenee, tilantarve pienenee ja sähkönkulutus laskee. Etätöiden mahdollistamat energian ja tarvikkeiden säästöt voivat pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä vuosittain merkittävästi.

Päivittäisiä työmatkoja kuljetaan Suomessa yli kaksi miljoonaa kappaletta, joista kolmasosa taitetaan autolla. Keskimääräinen työmatka on noin 14 kilometriä. Tällaisen työmatkan päästöiksi on laskettu arviolta neljä kiloa hiilidioksidipäästöjä. Arvioiden mukaan jo yksi etätyöpäivä viikossa vähentää 9 prosenttia työmatkan aiheuttamista päästöistä vuositasoilla.

Kaksi kolmasosaa työmatkakilometreistä muodostuu pitkistä, yli 20 kilometrin työmatkoista. Suurin vaikutus ilmaston kannalta muodostuukin juuri pitkien työmatkojen karsimisesta. Kaukana asuvilla etätyöpäivän pitämisen ekologiset vaikutukset moninkertaistuvat.

Myös yrityskulttuuri on kokenut asenteenmuutoksen; työntekijöiden hyvinvointiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Täyteen ahdettu toimisto ei aina takaa tuottavuutta, eikä kaikki työ vaadi toimistolta käsin työskentelyä. Etätyö mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, ja parantaa työmotivaatiota.

OSG Viestinnässä etätöitä tehdään joustavasti tarpeen mukaan. Yhteys työyhteisöön ei katkea etätöitä tehdessä, kun koko toimiston henkilökunta on työaikana tavoitettavissa työpaikan yhteisestä organisaatioiden sisäiseen viestintään tarkoitetusta pikaviestintäsovelluksesta. Etätöitä tehdessä onkin tärkeää muistaa työyhteisön sisäinen kommunikointi, nykyään etäisyys ei ole este tehokkaalle yhteistyölle.

Lähteet: yhdessa.fortum.fi, etatyopaiva.fi

Kirjoittaja on harjoittelijana OSG Viestinnässä kesän ajan. Ossille hyvä elämä tarkoittaa laatuaikaa ystävien seurassa, syksyn värikkyyttä ja viileneviä iltoja, sekä rauhallisia koti-iltoja klassikkoleffojen parissa.

TEHOKASTA MUTTA INHIMILLISTÄ – 4 VINKKIÄ ETÄTYÖSKENTELYYN

dreamstime_xxl_93251806.jpg

Suomessa on tehty etätöitä jo lähes 40 vuotta. Varsinkin näin kesällä on vapauttavaa, kun toimistoympäristön sijaan voikin jäädä töineen kotikonttorille. Aurinkoisella säällä voi suunnata perinteisesti laiturin nokkaan tai vaikka riippukeinuun.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamasta työolobarometrista selviää, että etätyötä teki Suomessa viime vuonna säännöllisesti noin viidennes ja satunnaisesti 14 prosenttia palkansaajista. Päivittäin etätyötä teki kuitenkin vain noin kolme prosenttia.

Pahimmillaan etätyöskentely hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa entisestään, tekee työskentelystä rauhatonta ja katkonaista, hankaloittaa viestimistä sekä rikkoo yhteisöllisyyttä. Parhaimmillaan se kuitenkin tuo vapautta, säästää aikaa ja rahaa, monipuolistaa työtiloja sekä helpottaa arkiasioiden järjestelyä. Lisäksi se voi tuoda työrauhaa varsinkin, jos normaalisti tekee töitä avokonttorissa. Ja mikä parasta, etätyö antaa mahdollisuuden työskennellä yöpaidassa hiukset sikin sokin. 

Jotta etätyöskentelystä saisi esiin kaiken potentiaalin, täytyy siihen myös panostaa. Kesäkuussa OSG Viestinnässä oli mahdollisuus tehdä etätöitä niin paljon kuin halusi ja asiakastapaamiset vain antoivat myöten. Tästä inspiroituneina poimimme vinkit onnistuneeseen etätyöskentelyyn:

1. Viesti. Koska et välttämättä ole tekemisissä ihmisten kanssa kasvotusten, on aktiivinen viestintä erittäin tärkeää. Kun työkaverisi tietävät, missä olet ja mitä teet, vältytään väärinkäsityksiltä ja päällekkäisyyksiltä. Mikäli lyhyttä ja nopeaa viestintää on paljon, kannattaa sille etsiä oma väylänsä. Sähköpostin sijaan viestitulva kannattaa ohjata esimerkiksi pikaviestintäsovellukseen.

2. Hyödynnä pilveä. Jos et vielä ole tarkemmin tutustunut pilvipalveluihin, kannattaa se tehdä viimeistään nyt. Kun työt on tallennettu pilveen, ovat ne koko ajan siellä missä sinäkin. Pilvestä materiaalin pystyy myös helposti jakamaan työkaverille ilman, että sähköposti meuhkaa jatkuvasti täynnä olevasta postilaatikosta.

3. Löydä rytmi. Etätyöskentelyssä päivärytmi ja rutiinit unohtuvat helposti. Työt jatkuvat aamusta iltaan eikä selkeitä taukoja ole. Siksi etätyöskentely vaatiikin sekä itsensä johtamisen taitoa että armollisuutta.

Töitä voi tehdä tehokkaasti, mutta silti sisällyttää päivään normaalit tauot. Lounaan voi esimerkiksi sopia jonkun kanssa ulos, jolloin tulee sekä syötyä että pidettyä tauko. Pieni jaloittelu tekee hyvää muutenkin, ainakin jos kyseessä on istumatyö.

Etätyössä työn rikkoutuminen on luonnollista. Jos nopeasti silittää kissaansa, ei se automaattisesti tarkoita, että työpäivän pitäisi venyä yöhön. Kukaan ei paahda työpaikalla näppäimistö sauhuten ilman hengähdystaukoa, joten miksi niin pitäisi tehdä etätyöskentelynkään kohdalla?

4. Valikoi. Kaikkea mahdollista ei kannata tehdä etänä. Etätyö sopii parhaiten rauhaa ja keskittymistä vaativaan työhön kuten kirjoittamiseen. Etänä on hyvä hoitaa myös kiireiset tai pitkiä puheluita sisältävät tilanteet. Osa päivästä voi olla hyvä hoitaa etänä silloin, kun keskelle päivää osuu palaveri tai muu siirtymä. Jos to do -listassa kuitenkin on paljon pieniä ja katkonaisia tehtäviä, voi päivä etänä tehtynä muuttua vieläkin rikkonaisemmaksi. Kokonaiset etätyöpäivät palkitsevatkin eniten, kun niitä ei tee joka päivä.

Kirjoittaja on harjoittelijana OSG Viestinnässä kesän ajan.