Biodiversiteettiviestintä osaksi yrityksen viestintää

Keskustelimme loppukeväästä luonnon monimuotoisuuden tilasta ja tulevaisuudesta sekä mietimme, millaista on aiheeseen liittyvä viestintä, kun Suomen ympäristökeskus SYKEn biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntijana työskentelevä Riku Lumiaro piti meille verkkoluennon aiheesta.

Koulutuksessa nousi esille se, että biodiversiteetin ehtyminen on yhtä suuri ongelma kuin ilmastonmuutos. Nämä uhat ovat suuria myös taloudelle. Opimme, että talous ei toimi irrallaan luonnosta, vaan on siitä riippuvainen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ei yrityksissä kuitenkaan juurikaan viestitä. Olisikin tärkeää pohtia biodiversiteetin ehtymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia yhtiön toimintaan konkreettisesti. Tällöin nähdään selvästi vastuullisuustyön arvo ja hyödyt.

Viestinnän näkökulmasta ajateltuna yritykset voivat olla Suomessa edelläkävijöitä ympäristö-, vastuullisuus- ja biodiversiteettiviestinnässä. Sillä on parhaimmillaan globaaliakin vaikutusta siihen, miten yritykset puhuvat näistä asioista. Tällä taas voidaan saada aikaan muutosta.

Biodiversiteetin turvaamisen voi ottaa mukaan osaksi yrityksen toimintaa esimerkiksi osallistumalla erilaisiin hankkeisiin, kouluttautumalla aiheen tiimoilta ja viestimällä asiasta. Mahdollisia lähialueen hankkeita voi tiedustella eri järjestöistä.

Toimistollamme on Ekokompassi-sertifikaatti, joten kouluttaudumme säännöllisesti aiheen tiimoilta.

 

Kirjoittanut Sanna Kilpinen