Täyden palvelun viestintätoimisto

Etsimme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän liiketoiminnastaan hyvän elämän merkityksiä. Emme suunnista näppituntumalla ilman karttaa ja kompassia, vaan meillä on hyviksi todetut työkalut ja prosessit. Varaudumme kaikkeen. Autamme asiakkaitamme löytämään toiminnastaan hyvän elämän merkityksen, muotoilemaan sen houkuttelevaksi ja viestimään siitä erottuvasti eri sidosryhmille. Pidämme huolen siitä, että hyvän elämän viestisi erottuvat massasta, näkyvät, kuuluvat ja tuntuvat.


Viestinnän strateginen konsultointi

Autamme sinua löytämään toiminnastanne hyvän elämän merkityksiä. Määrittelemme sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteet, viestit, keinot ja mittarit, joita soveltamalla ja toteuttamalla menestytte nyt ja tulevaisuudessa. Suunnittelemme viestintäänne myös muutostilanteiden varalle. Valmennamme ja koulutamme. Toimimme tarvittaessa ulkoistettuna viestintäosastona. Ulkoistetun viestintäosaston etuna on, että saat kustannustehokkaasti käyttöösi kaikki viestinnän erikoisalueet.

 • Viestintästrategia/viestintäsuunnitelma
 • Kriisi- ja muutosviestintä
 • Media- ja viestintävalmennus
 • Sisäinen viestintä
 • Kansainvälinen viestintä
 • Ulkoistettu viestintäosasto

Palvelumuotoilu

Yhdistämme vahvan viestinnän osaamisen palvelumuotoilun menetelmiin ja autamme sinua kartoittamaan ja tunnistamaan asiakkaidesi näkökulmasta tärkeimmät kehittämiskohteet. Palvelumuotoilu tarjoaa systemaattisen prosessin ja selkeät, käytännölliset kehittämismenetelmät monenlaisiin haasteisiin uusien palveluiden konseptoimisesta sisältöstrategian laatimiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Palvelumuotoilu

Sisällöntuotanto

OSG Viestinnällä on pitkä kokemus lehtien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hallitsemme lehden tuotannon koko prosessin ja voimme toimittaa lehden joko avaimet käteen -periaatteella tai haluamiasi osaprosesseja kuten taittoa tai toimitustyötä. Autamme yhteisöä näkymään myös verkossa: luomme sähköisiä uutiskirjeitä ja verkkolehtiä, bloggaamme ja hallitsemme yhteisöjen näkyvyyttä erilaisin keinoin myös verkossa. Tuotamme sisältöä sosiaalisen median eri kanaviin ja ylläpidämme yritysten tilejä.

 • Asiakas-, henkilöstö- ja järjestölehdet
 • Digitaalinen viestintä
 • Sosiaalinen media
 • Videotuotanto
 • Graafinen suunnittelu
 • Vuosikertomukset
 • Sisältömarkkinointi

Mediasuhteet

Hyvät suhteet tiedotusvälineisiin ovat yksi yhteisön menestystekijöistä. Hyvää julkisuuskuvaa on vaikea saavuttaa ilman aktiivista yhteydenpitoa toimittajiin ja heidän tarpeidensa ymmärtämistä. Autamme pitämään aktiivisesti yhteyttä toimittajiin ja tarkastelemaan yhteisön toimintaa median näkökulmasta.
Autamme tunnistamaan erilaiset vaikuttajatahot ja luomaan vuoropuheluun perustuvan viestintäsuunnitelman.

 • Mediaviestintä/PR
 • Vaikuttajaviestintä