Samsung

Mediasuhteet


Alkuasetelma


Samsung haluaa luoda paremman maailman, joka on täynnä runsaampia digitaalisia kokemuksia. Samsungin tuotteet edistävät yhteiskunnallista hyvinvointia luomalla uutta tulevaisuutta. Siksi 20 000 kävijän Slush on maailmanlaajuiselle teknologiayritykselle juuri se tapahtuma, jossa se haluaa olla mukana. Slushissa Samsung voi tavata innovatiivisia startup -yrityksiä ja jakaa omia ratkaisuja. Samsung etsii jatkuvasti uusia yhteistyökohteita, joiden avulla yritys voi avoimen innovaation ja kumppanuuden pohjalta kehittää yhteiskuntaa edelleen ja parantaa ihmisten elämää.


Mitä teimme


Samsung on ollut yksi Slushin pääkumppaneista jo viisi vuotta ja me olemme hoitaneet messuosaston suunnittelun, rakentamisen, seminaarien tuotannon ja messusuhteet. Vuoden 2018 Slushiin loimme ”Samsung Innovators´Cafen” eli ilmaisen kahvilan, jonka päätähtenä loistivat Samsungin startupit. He ovat todiste siitä, kuinka Samsungin teknologiaa käyttäen voidaan ratkaista nykypäivän monenlaisia haasteita, jotka helpottavat elämäämme. Samsung otti mukaan ennätysmäärän sijoittajia, innovoijia ja kumppaneita Yhdysvalloista, Koreasta, Tel Avivista, Pariisista, Berliinistä ja Pohjoismaista. Huomioimme messuosaston rakentamisessa ekologisuuden: osasto tehtiin koivupuusta, joten Slushin jälkeen se saatiin purettua palasiksi ja vietyä kierrätykseen.


Tulokset


Samsung loi messuilla lukuisia kontakteja, ja järjestimme samsungilaisille tapaamisia median edustajien kanssa.  Saimme Samsungilta, heidän startupeiltaan ja osaston kävijöiltä ylistävää palautetta.