Turku Science Park

Palvelumuotoilu


Alkuasetelma


Projektin tavoitteena oli edistää korkeakoulu-yritysyhteistyötä eri sidosryhmien (yritykset, opiskelijat, oppilaitosten henkilökunta) tarpeet huomioiden ja tehdä tähän liittyvistä palveluista asiakkaille helppoja ja ymmärrettäviä. Turun kuuden korkeakoulun yhteinen Korkeakoulukumppani-palvelu välitti yrityksille noin 100 opiskelijatoimeksiantoa vuodessa. Varsinais-Suomen alueen korkeakoulujen kymmenissä tuhansissa opiskelijoissa ja yrityksissä olisi kuitenkin potentiaalia huomattavasti laajempaankin yhteistyöhön.


Mitä teimme


Aloitimme palvelumuotoiluprojektin korkeakoulu-yritysyhteistyön ja Korkeakoulukumppani-palvelun kehittämiseksi. Keräsimme tietoa ja muodostimme asiakasymmärrystä kohderyhmien haastattelujen ja kyselyjen kautta sekä järjestimme eri sidosryhmät osallistavia työpajoja, joissa pohdimme ja kehitimme yhteistyötä ja Korkeakoulukumppanin palveluprosessia.


Tulokset


Palvelumuotoilun keinoin toteutettu yhteistyö tarjosi Turku Science Parkille konkreettisia työkaluja , toimenpide-ehdotuksia ja suoraan hyödynnettävää materiaalia Korkeakoulukumppani-palvelun kehittämiseksi. Jalkautustyöpajoissa loimme suunnitelman palvelun markkinointiviestinnälle sekä ohjeistuksen digitaalisen saavutettavuuden optimoimiseksi. Projekti myös syvensi mukana olleiden sidosryhmien yhteistyötä. Lisäksi Korkeakoulukumppanin verkkosivusto uudistettiin projektin myötä.

 

Korkeakoulukumppanin kehitystyön lisäksi konkretisoimme ja selkeytimme Turku Science Parkin omia oppilaitosyhteistyöpalveluita työpajatyöskentelyn avulla.

 

Lisätietoa korkeakoulu-yritysyhteistyöstä Turun seudulla:
https://turkubusinessregion.com/palvelut/kasvu-ja-kehittaminen/korkeakoulut-kumppanina/